6
shared

'ชวน' ย้ำส.ส.ต้องมีจริยธรรม อย่าให้เสียความไว้ใจจากประชาชน

20 มิถุนายน 2562 12:13 860
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ย้ำบทบาท ส.ส.ต้องอยู่ในมาตราฐานจริยธรรม อย่าทำตัวขาดวุฒิภาวะ เพราะจะทำให้ประชาชนเสียใจ เน้นเป้าการทำงานต้องมีเรื่องค้างการพิจารณาน้อยที่สุด


วันนี้ (20 มิ.ย.62) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ ส.ส. ให้ กับ ส.ส. ทั้ง 500 คน" โดยกล่าวย้ำถึงบทบาทการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของสภาชุดนี้ว่า ตั้งใจจะให้เรื่องค้างในสภามีน้อยที่สุด และจะให้เวลากับการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการให้มาก เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะไม่เสียเวลากับการพิจารณาในวาระรับหลักการ โดยเฉพาะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเรื่องสำคัญ หากรัฐบาลแพ้เรื่องนี้ก็อยู่อยาก เพราะปัญหาเสียงปริ่มน้ำ

ส่วนการเสนอกระทู้ถามคณะรัฐมนตรีขณะนี้มีการเสนอมาจำนวนมากแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีพร้อมตอบหรือไม่ และจากดูการยื่นกระทู้มาหลายเรื่องยังมีปัญหาการเขียนกระทู้ที่ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องให้สมาชิกที่ยื่นกระทู้มานั้นต้องเขียนมาใหม่ ส่วนกระทู้ที่ยื่น ต้องเป็นกระทู้สำคัญจริงๆมี่เกี่ยวกับงานของประเทศชาติ ไม่ใช่เอาปัญหาท้องถิ่นที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วมาตั้งกระทู้ถามทำใม่เกิดประโยชน์และเสียเวลา

นายชวน ยังขอให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม อย่าให้มีปัญหาแบบสภาชุดที่ผ่านๆมาโดยเฉพาะ ปัญหาการไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทางแต่ใช้สิทธิ์ ส.ส. เดินทางก่อนล่วงหน้าทำให้สายการบินต้องทำหนังสือทวงค่าเครื่องบินในภายหลัง และอาจกระทบต่อจริยธรรมนักการเมืองได้ เช่นเดียวกับบางคนมี่ใช้ความเป็น ส.ส. ไปสั่งให้สายบินรอเพราะมาสาย เรื่องนี้มีกัปตันสายการบินเคยมาฟ้อง ต้องให้ ผู้โดยสารรอ ส.ส. แค่คนเดียวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก

เช่นเดียวกับการใช้สิทธิ์ เดินทาง รถไฟ และ รถ บขส. ที่พบว่า ส.ส. กับผู้ติดตาม เอาสิทธิ์ไปให้คนอื่นใช้แทน ทั้งที่เป็นชื่อของ ส.ส. ถือเป็นการเอาเปรียบรัฐ และสามารถดำเนินคดีในฐานะปลอมแปลงเอกสารได้ ดังนั้นสภานี้ต้องไม่เกิดปัญหา เมื่อหมดสภานี้แล้วต้องไม่มีหน่วยงานใดส่งชื่อมาทวงหนี้อีก

อีกเรื่องที่สำคัญคือการไปดูงานต่างประเทศ แล้วไม่ไปดูงานจริงๆ ทำให้สถานทูตเสียหาย พร้อมย้ำไม่ว่าอยู่พรรคไหนไม่สำคัญเท่ากับเป็นคนที่เคารพกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมือง อย่าให้ภาพสภาไทยเสียหาย อย่าให้คนที่เลือกเราเสียใจ และอย่าทำตัวเป็นคนขาดวุฒิภาวะ