3
shared

ยังไม่ชัด ต่ออายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

19 มิถุนายน 2562 16:02 592
กระทรวงพาณิชย์  เผยยังไม่แน่ชัดจะเดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ พร้อมยืนยัน ที่ผ่านมาทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 72,000 ล้านบาท 


นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ายังไม่แน่ชัดว่าโครงการจะเดินหน้าต่อหรือไม่  ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลใหม่   โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา โครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อยถึง 14.5 ล้านคน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีผู้ได้ประโยชน์ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ถือบัตร กลุ่มร้านโชว์ห่วย และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่น  โดยมีการใช้จ่ายบัตรผ่านบัตรในธงฟ้าประชารัฐกว่า 7 หมื่นร้านค้า  เฉลี่ยเดือนละ 4,000 ล้านบาท และตลอดโครงการที่ผ่านมาเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 72,000 ล้านบาท  ทำให้ร้านโชว์ห่วยฟื้นตัวตัวจากที่ในภาพรวมธุรกิจติดลบร้อยละ 4 กลับมาขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2-3 

 และหากโครงการนี้เดินหน้าต่อ เชื่อว่าจะมีผลดีต่อผู้มีรายได้น้อย และร้านโชว์ห่วยให้มีความเข้มแข็ง จากการที่ผู้ถือบัตรเข้าไปซื้อสินค้า

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง