0
shared

สธ.ลดโลกร้อน ลดใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาได้ 87 %

19 มิถุนายน 2562 14:48 87
สธ. ลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาได้ 87 % ผู้รับบริการพึงพอใจ พร้อมร่วมลดขยะพลาสติกช่วยลดโลกร้อน

วันนี้( 19 มิ.ย.62) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดขยะพลาสติก ซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายนาน โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการนำถุงผ้า กระเป๋า หรือตะกร้า เมื่อมารับยาที่โรงพยาบาลทุกครั้ง ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 สามารถลดปริมาณการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติกได้ถึงร้อยละ 87 หรือ 344,043.2 กิโลกรัม ช่วยประหยัดเงินในการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติกได้กว่า 24 ล้านบาท ซึ่งผู้รับบริการพึงพอใจกับการรณรงค์ เห็นว่าควรดำเนินการต่อ และคิดว่าการใช้ถุงผ้าใส่ยาดีกว่าการใช้ถุงหิ้วพลาสติกมากกว่าร้อยละ 90 รวมทั้งส่วนใหญ่สะดวกที่จะนำถุงผ้ามาจากบ้านและไม่คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระ

“ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้นโยบาย และยินดีที่จะเตรียมถุงผ้ามาใส่ยา แสดงให้เห็นถึงความตระหนัก และต้องการมีส่วนร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยกระทรวงสาธารณสุขจะขยายผลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเงินที่ประหยัดได้จากการไม่ซื้อถุงพลาสติกใส่ยาจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการเพื่อประชาชนต่อไป” นายแพทย์สุขุมกล่าว

Cr. กระทรวงสาธารณสุข

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง