1
shared

ตั้ง12ส.ว.นั่งกมธ.ยกร่างข้อบังคับประชุมรัฐสภา

18 มิถุนายน 2562 14:49 265
วุฒิสภาเคาะวันประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกจันทร์-อังคาร พร้อมตั้ง 12 ส.ว.นั่งกมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

วันนี้ (18มิ.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จากนั้น พิจารณาวาระการกำหนดวันและเวลาการประชุมวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แสดงความเห็นหลากหลาย ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ ส.ว. เสนอให้ประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 10.00 น. เพื่อให้ ส.ว. ได้ทำงานอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ที่ประชุมวุฒิสภา ยังเห็นชอบเลือก ส.ว. จำนวน 12 คน เพื่อเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ... ในสัดส่วนของวุฒิสภา