3
shared

ธนชาตลุย! ประเดิมใช้​บริการ​หนังสือค้ำฯบนบล็อกเชน

17 มิถุนายน 2562 16:10 229
ธนาคารธนชาตเริ่มใช้บริการหนังสือค้ำประกันเทคโนโลยีบล็อกเชนแก่องค์กรธุรกิจ 3 แห่ง เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มขึ้นในอนาคต

วันนี้ (17มิ.ย.) ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกาศความพร้อมให้บริการหนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยี “บล็อกเชน”แก่องค์กรธุรกิจเบื้องต้นแล้ว 3 องค์กร ได้แก่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทจีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด และ กลุ่ม บมจ.ปูนซิเมนต์ไทยตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนเป็นต้นไป และพร้อมรองรับองค์กรธุรกิจที่จะเข้าร่วมโครงการในอนาคต

หนังสือค้ำประกันบล็อกเชนปลอดภัยตรวจสอบได้

โดย​หนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง ตรวจสอบง่าย และปลอมแปลงยาก ให้บริการแก่หน่วยงานผู้รับหนังสือค้ำประกัน และคู่ค้าผู้วางหนังสือค้ำประกัน โดยบริษัทผู้รับหนังสือค้ำประกันสามารถดูเอกสารหนังสือค้ำประกันของคู่ค้าที่ออกโดยธนาคารได้ผ่านระบบซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม เอื้อให้เกิดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายธนาคารและภาคธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

สำหรับบริการหนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยี “บล็อกเชน”นับเป็นก้าวแรกตามแผนการสร้างชุมชนThailand Blockchain Community Initiative ซึ่งธนาคารธนชาต ได้ร่วมมือกับสมาชิกสมาคมธนาคารไทย 14 แห่ง พร้อมด้วยรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ 7 แห่ง ขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมายกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง