2
shared

เสียงสะท้อนปชช.! แก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มไม่ตรงจุด

17 มิถุนายน 2562 11:18 310
เสียงสะท้อนจากประชาชนมองปรับขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด รัฐแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ชี้เป็นการผลักภาระและเอาเปรียบ

วันนี้ (17มิ.ย.62) จากนโยบายของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ที่ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าไม่ให้จัดโปรโมชั่นลดราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มตำต่ำในรอบ 14 ปี ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นจาก  24-25 บาท เป็น 34-36 บาท  หรือปรับขึ้นเฉลี่ย 10 บาทต่อขวด ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบไปตามๆกัน  โดยเสียงสะท้อนของผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นราคาเพราะเป็นการผลักภาระและเอาเปรียบประชาชน  อีกทั้งมองว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและช่วงได้ในระยะสั้นเท่านั้น รัฐบาลควรจะเน้นแก้ปัญหาด้านอื่นๆที่จะช่วยให้ราคาผลปาล์มขยับขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวมากกว่า ขณะที่บางส่วนระบุว่าอาจหันไปใช้น้ำมันอื่นๆแทนและไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

ด้านนายวิชัย  โภชนกิจ  อธิบดีกรมการค้าภายในชี้แจงว่าการขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักการกำหนดราคาสินค้าให้สะท้อนตามต้นทุนที่แท้จริงและใช้กับสินค้าทุกรายการ แต่ช่วงนี้ที่เน้นน้ำมันปาล์มเป็นพิเศษเพราะราคาปาล์มบริสุทธิ์ตกต่ำมากลดลงมาเหลือกิโลกรัมละ 2 บาทหากปล่อยไว้จะทำให้เกษตรกรเดือดร้อนและรัฐต้องใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาจำนวนมาก

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาราคาน้ำมันปาล์มอยู่ที่ 42 บาทต่อขวด ขณะที่ต้นทุนไม่เกิน 30 บาทจึงขอให้ผู้ค้าปรับลดให้สอดคล้องก้บต้นทุน ราคาจึงเริ่มปรับลงมาเหลือ 36-30 บาทต่อขวด  จนกระทั้งสัปดาห์ก่อนห้างค้าปลีกแข่งขันราคากันรุนแรงลดลงมาเหลือ 25-26 บาทเพื่อจูงใจผู้บริโภค  ทำให้กรมฯต้องขอความร่วมมือไม่ให้จัดโปรโมชั่นราคาต่ำเกินจริงเพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหากดราคารับซื้อปาล์มดิบจากเกษตรกรตามมาอีก  

อย่างไรก็ตามบ่ายวันนี้  ทางกรมฯจะหารือกับห้างสรรพสินค้าอีกครั้งเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันว่าไม่ควรแข่งขันตัดราคาหรือใช้วิธีดั๊มราคาจนส่งผลเสียหายกับผู้ปลูกปาล์ม โดยขอให้ผู้ค้าขายตามราคาต้นทุนที่แท้จริง


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง