3
shared

อันตราย! 'ไข้เลือดออก'ระบาดหนักดับแล้ว43ราย

16 มิถุนายน 2562 14:58 138
'ไข้เลือดออก' ระบาดหนักล่าสุดพบผู้ป่วยกว่า 2.8 หมื่นรายมากว่าปี 61 ถึง 1.7 เท่า เสียชีวิตแล้ว 43 ราย

วันนี้( 16 มิ.ย.62) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการจัดงานรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ภายใต้ธีม “End Dengue : Start with me หยุดไข้เลือดออก : เริ่มต้นที่ตัวเรา”เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 – 2566) ระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่โดยรอบกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปีเป็น  “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) จากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการแพร่พันธุ์ของยุงลายพาหะนำโรคทำให้ภูมิภาคอาเซียนพบโรคนี้ ร้อยละ 70 จึงเห็นควรร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานและรณรงค์ฯ ไปด้วยกัน ในปีนี้ได้กำหนดธีมรณรงค์ “End Dengue : Start with me หยุดไข้เลือดออก : เริ่มต้นที่ตัวเรา” โดยประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ระหว่าง 9 หน่วยงานภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ เป็นฉบับที่ 3 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2562 – 2566  มีสาระสำคัญคือ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในสถานที่สำคัญของชุมชน ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล โรงงาน และสถานที่ราชการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียนทุกปี แลกเปลี่ยนและบริหารจัดการฐานข้อมูล และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการจิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกกรมและกองต่างๆ ในสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งภายใน ภายนอกอาคารของหน่วยงานตนเอง และบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดเดือนกรกฎาคม และมีประกาศกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นเหตุรําคาญ พ.ศ. 2545 หากพบว่าอาคารหรือสถานที่ใดของเอกชนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และไม่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำการควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ภายในเวลาที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า แต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกีทั่วโลกประมาณ 50 - 100 ล้านคน สำหรับประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะมีการระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 ถึงปัจจุบัน มีพบผู้ป่วย 28,785 ราย ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2561 ถึง 1.7 เท่า  คาดว่าตลอดทั้งปีจะพบผู้ป่วยถึง 100,000 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของผู้ป่วยทั้งหมด