2
shared

กระทรวงพาณิชย์รุกพัฒนา ‘เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน’ เพิ่มรายได้

16 มิถุนายน 2562 13:28 140
กระทรวงพาณิชย์ผลักดันเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนภายหลังขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง เพื่อส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวชุมชน หวังเพิ่มรายได้แก่ท้องถิ่น

วันนี้ (16มิ.ย.62) นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้มีการขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ซึ่งจะมีการประกาศขึ้นทะเบียนในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความพิเศษเฉพาะตัวของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ซึ่งมาจากดินด่านเกวียนที่เป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดที่ขุดขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำมูล ทำให้มีแร่เหล็กและแร่อื่น ๆ เจือปนอยู่ด้วย จนทำให้เวลาเผาแล้วจะมีความแข็งแกร่งคล้ายเหล็กและมีสีสันสวยแปลกตาไม่เหมือนดินที่อื่น ที่เรียกกันว่า Stone Ware คุณสมบัติมีความเหนียวสูงมาก ซึ่งแตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาจากพื้นที่อื่น 

ทั้งนี้ หลังจากได้ขึ้นทะเบียน GI อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีการผลักดัน ขับเคลื่อนด้านการตลาด ควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้ผลงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน สามารถตอบโจทย์ตลาดได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ให้ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อย่างเจาะลึก ทั้งในด้านความต้องการของคนในพื้นที่ และแนวโน้มความต้องการของตลาด เพื่อเตรียมวางแผนขับเคลื่อนธุรกิจให้กับชาวบ้าน ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านด่านเกวียน สามารถทำรายได้เข้าสู่ชุมชนประมาณการปีละไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท และคาดหวังว่าเมื่อโครงการความร่วมมือแล้วเสร็จเป็นรูปธรรม จะสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ให้ทำรายได้มากขึ้นร้อยละ 20