2
shared

สหรัฐประกาศห้ามนำเข้าสารสังเคราะห์คล้ายกัญชา

15 มิถุนายน 2562 14:11 111
กรมการค้าต่างประเทศ เผย สหรัฐประกาศเพิ่มเติมห้ามนำเข้าสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์คล้ายกัญชา เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการนำสารสังเคราะห์ไปใช้ไม่ถูกต้อง 

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า สำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Drug Enforcement Administration : DEA ) ได้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมสารสังเคราะห์ที่ออกฤทธิ์คล้ายกัญชา (Synthetic Cannabinoid) จำนวน 5 รายการ ใน Schedule I ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมสารเคมี(Controlled Substance Act) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยของสาธารณะ โดยคำสั่งดังกล่าวครอบคลุมบุคคลที่ดำเนินการผลิต การจำหน่าย การนำเข้า การส่งออก การคืนสินค้า การวิจัย การวิเคราะห์ทางเคมีหรือการถือครอง ซึ่งมีผลบังคับใช้กรณีเร่งด่วนเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 จนถึง 16 เมษายน 2564 และอาจขยายเวลาการบังคับใช้อีก 1 ปี ก่อนที่สารดังกล่าวจะระบุอยู่ใน Schedule I เป็นการถาวรตามขั้นตอนต่อไป 

ทั้งนี้ DEA ได้มีการปรับรายการของสาร Synthetic Cannabinoid ทุกๆ ปี นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา เนื่องจากสาร Synthetic Cannabinoid ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น และไม่เป็นที่ยอมรับในการใช้รักษาทางการแพทย์ในสหรัฐฯ รวมทั้งขาดความปลอดภัยในการใช้งานภายใต้การดูแลของแพทย์ โดยส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีนที่มีการลักลอบนำเข้าในลักษณะผงแบบเป็นเทกอง (bulk powder) เข้ามาในสหรัฐ ผ่านผู้ให้บริการขนส่งทั่วไปเพื่อลักลอบส่งต่อให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน โกดัง หรือสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้พยายามผลักดันให้ผู้ส่งออกที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งกรมฯมั่นใจว่าการส่งออกจะไม่ถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบนำสารดังกล่าวเข้ามาในสหรัฐฯ 

รายการสารเคมี 5 รายการที่สหรัฐสั่งห้าม 

1. ethyl 2-(1-(5- fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate (5FEDMB-PINACA); 

2. methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate (5F-MDMB-PICA);

3. N-(adamantan-1-yl)-1-(4- fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide (FUB-AKB48, FUBAPINACA, AKB48 N-(4-FLUOROBENZYL));

4. 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (5F-CUMYL-PINACA; SGT-25); and

5. (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone (FUB-144)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลข้างต้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.federalregister.gov/documents/2019/04/16/2019-07460/schedules-of-controlled-substances-temporary-placement-of-5f-edmb-pinaca-5f-mdmb-pica-fub-akb48 ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า 

Cradit ภาพ: https://www.inverse.com