2
shared

เรื่องนี้มีอยู่ว่า : บ้านราชวดีหญิง พื้นที่และโอกาสสำหรับคนพิการ

15 มิถุนายน 2562 13:03 11
เรื่องนี้มีอยู่ว่า ตอน บ้านราชวดีหญิง พื้นที่และโอกาสสำหรับคนพิการ |บ้านราชวดีหญิงพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆคนพิการด้านสมอง ออทิสติก ผ่านการฝึกอาชีพให้น้องๆเหล่านี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเมื่อต้องใช้ชีวิตออกสู่สังคมภายนอกได้ ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่เด็กๆเหล่านี้ทำขึ้นนั้น ยังถูกนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ได้อีกด้วย