2
shared

กลุ่มซีพีเวนคืนที่ดินไฮสปีดเทรนคืบหน้า

15 มิถุนายน 2562 09:49 563
กลุ่มซีพี-การรถไฟแห่งประเทศไทย เผย ได้จุดพื้นที่เวนคืนไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน แล้ว 80% เหลืออีก 20% คาดได้ข้อสรุปและลงนามได้ต้นเดือนก.ค.62

        กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือกลุ่มซีพี และคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ได้เข้าร่วมหารือ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)  ถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนมือง -สุวรรณภูมิ -อู่ตะเภา) ในช่วงบ่ายวันวานนี้  (14มิ.ย62) โดยกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตรหรือกลุ่มซีพี , คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ร่วมกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ รฟท. เข้าประชุมหารือเรื่องการรับมอบพื้นที่ ที่จะมีการเวนคืนไปพัฒนาโครงการดังกล่าว

        นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการด้านการบริหารโครงการรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการหารือในครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า พื้นที่ที่มีความพร้อมส่งมอบได้หลังลงนามสัญญา  ในขณะนี้มีประมาณ 80% ของพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด10,000ไร่ เหลือพื้นที่ที่ติดปัญหาอีกราว 20% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บุกรุก พื้นที่ติดสัญญา และพื้นที่ที่ต้องเวนคืน ซึ่งทาง รฟท.จะเร่งสำรวจพื้นที่ เพื่อประเมินปัญหาให้ชัดเจนอีกครั้ง ก่อนนัดกลุ่มซีพีมาสรุปรายละเอียดกรอบเวลาส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดในช่วงสัปดาห์หน้า

        ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า พื้นที่ที่ติดปัญหาราว 20% หรือประมาณ 2,000 ไร่ ของพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด แบ่งออกเป็น 1.พื้นที่ที่ต้องเวนคืน ประมาณ 850 ไร่ 2.พื้นที่บุกรุก กว่า 1,000 ไร่ และ 3.พื้นที่ที่ยังติดสัญญา ประมาณ 450 ไร่ และจากการประเมินประสบการณ์คืนพื้นที่ของ รฟท.ในช่วงที่ผ่านมา กรณีพื้นที่บุกรุกอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจามากที่สุด ซึ่งบางกรณีอาจต้องใช้ระยะเวลาถึง3 ปี ซึ่งหลังจากนี้ต้องขอความร่วมมือจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ ส่วนกรณีเวนคืน ตามขั้นตอนนั้น จะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ภายใน 2 ปีหลังออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม คาดว่า ภายในต้นเดือนก.ค.จะได้ข้อสรุปที่ทางรฟท.และกลุ่มซีพีจะร่วมลงนามสัญญากันได้ทั้งหมด