0
shared

สรุปข่าวเศรษฐกิจประเด็นร้อนประจำสัปดาห์

14 มิถุนายน 2562 17:15 91
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ2562 ปรับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทเป็น 10,000 บาท ดีเดย์ 21 มิ.ย.นี้ พร้อมประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจติดตามได้ในรายงานเพิ่ม ช.ค.บ. ให้ข้าราชการ เป็น 10,000 บาท เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมากรมบัญชีกลาง ได้เปิดเผยเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 แล้ว  ที่มีการปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับ เดือนละ 10,000 บาท ขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มีสิทธิ ในรอบการจ่ายบำนาญประจำเดือน สำหรับ เดือนมิถุนายน 2562 นี้ จะจ่ายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นเดือนแรก

ติดตามข่าวเพิ่มเติมคลิ๊ก   https://www.tnnthailand.com/content/9835


คิงเพาเวอร์รวบ 3 สัญญา ทราบผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสิทธิการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร หรือ ดิวตี้ฟรี ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค ได้แก่ ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ ซึ่งผลปรากฏว่า กลุ่มคิงเพาเวอร์เป็นผู้ได้คะแนนสูงสุดในการได้สิทธิ์ดิวตี้ฟรี 3 สนามบิน ทำให้ได้สิทธิ์ในการบริหารงานทั้ง 3 สัญญา ของ ท่าอากาศยานไทย ซึ่งประกอบด้วย สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรการ หรือ ดิวตี้ฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , การดำเนินงานประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ สิทธิการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร หรือ ดิวตี้ฟรี ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค ได้แก่ ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่  และได้มีการรายงานผลการพิจารณา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายได้ ของ ทอท. ไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา และจะเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือ บอร์ด ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562ต่อไป 

ติดตามข่าวเพิ่มเติมคลิ๊ก   https://www.tnnthailand.com/content/9644  


นับถอยหลังจอดำ - เมื่อวันที่ 10มิ.ย.62 ที่ผ่านมา  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยา เพื่อพิจาณาแผนเยียวยาและคืนเงินช่อง สปริงส์นิวส์ 19 และ NOW 26 ก่อนจะมีการตัดสัญญานการออกอากาศหรือจอดำนั้น ทั้งสองช่อง มีกำหนดระยะเวลาในการยุติการออกอากาศ หลังจากอนุมัติกำหนดเวลาในการยุติการออกอากาศ 15ส.ค. 2562 ภายใน 60 วัน 

 ในส่วนของการเยียวยาพนักงานสปริงส์นิวส์ ได้ส่งแผนเยียวยามาแล้ว โดยสปริงส์นิวส์จะจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและจ่ายเงินเพิ่มกรณีพิเศษอีก 1 เท่าของเงินเดือน  ขณะที่ สมาพันธ์แรงงานสื่อสารมวลชนได้ทำหนังสือแจ้งให้กสทช.ขอให้ผู้คืนใบอนุญาตชดเชยเพิ่มพิเศษ 3 เดือน กสทช.จึงขอให้สปริงส์นิวส์กลับไปพิจารณาเพิ่มเติมก่อน 

ขณะที่ ช่อง NOW 26 ได้แจ้งชดเชยตามกฎหมายแรงงาน แต่ยังไม่ได้เสนอเพิ่มอีก 1 เดือน กสทช.แจ้งให้เยียวยาในมาตรฐานเดียวกันกับสปริงส์ 19 โดยสปริงส์นิวส์จะจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และจ่ายเงินเพิ่มกรณีพิเศษอีก 1 เท่าของเงินเดือนและให้พิจารณาคำขอของ สมาพันธ์แรงงานสื่อสารมวลชน ที่ขอให้ผู้คืนใบอนุญาตชดเชยเพิ่มพิเศษ 3 เดือน

ติดตามข่าวเพิ่มเติมคลิ๊ก   https://www.tnnthailand.com/content/9697 

กรมสรรพากรเตรียมนำระบบดิจิทัลเก็บภาษีโกยรายได้เข้าเป้า - นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ระบุว่า ได้ให้นโยบายผู้บริหารสรรพากรจากทั่วประเทศ ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาวิเคราะห์ข้อมูลภาษี และเร่งเก็บภาษีในกลุ่มผู้ที่หลีกเลี่ยงอย่างเข้มข้น  เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2562 นี้ให้เข้าเป้าหมายที่ 2 ล้านล้านบาท หลังจากในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562 (มิ.ย.-ก.ย.62) มีแนวโน้มที่กรมฯ จะเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และปัญหาสงครามการค้า ส่งผลทำให้การส่งออกและนำเข้าลดลง รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง ที่ทำให้การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงจากกำลังซื้อที่ชะลอตัว

ติดตามข่าวเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.tnnthailand.com/content/9696  ตั้งรางวัลแจ้งเบาะแสขายหวยแพง- วันที่13 มิ.. 62  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่า ด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2560  โดยกำหนดให้มีการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา พร้อมกำหนดอัตรารางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสไว้ที่ คดีละ 1,000 บาท  โดยเจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท หวังสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนช่วยสอดส่องและแก้ปัญหาจำหน่ายล็อตเตอรี่เกินราคากำหนด