Welcome to tnnthailand.com วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
533
โดย :
31 ต.ค. 60, 21.52 น.
สระแก้ว
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0
อบจ.สระแก้ว จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน


***** วันนี้ (31 ตค.) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมแถลงข่าวการจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและอบต.ในจังหวัดสระแก้วมาร่วมจำนวน 150 คน


***** เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยว่า สพฉ. ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภายใต้หัวข้อ "การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสานสายใยไร้รอยต่อ" กลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหาร อปท.และผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจากทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 2,000 คน เพื่อสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนให้ อปท.เข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


***** นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้ จะมีการจัดการเรียนรู้หลายรูปแบบ อาทิ ปาถกฐาพิเศษ การบรรยาย อภิปราย และเสวนาความรู้ทางวิชาการ เรื่องการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ภารกิจและการตรวจสอบ และการบริหารงบประมาณของท้องถิ่นจากผู้เชี่ยวชาญ การจัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานของ อปท.ทั่วประเทศ การมอบโล่รางวัลการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น การจัดฐานเรียนรู้ การศึกษาดูงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสระแก้ว ณ อบจ.สระแก้ว


***** นายก อบจ.สระแก้ว กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสระแก้ว ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 60 เป็นต้นไป จะย้ายศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มาที่ อบจ.สระแก้ว เป็นศูนย์หลักแห่งเดียว โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานสาธารณสุข มูลนิธิ สมาคมกู้ภัย เทศบาล อบต. ในจังหวัด ทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันทั้งจังหวัด เพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งหากประชาชนพบเห็นรวมมีผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถแจ้งเหตุมาได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 1669 นอกจากนี้ท่านที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถโหลดแอพลิเคชั่น "ไทยอีเอ็มเอส 1669 (ThaiEMS1669)" แล้วสามารถถ่ายภาพอุบัติเหตุสถานที่เกิดเหตุ ส่งผ่านสมาร์ทโฟนมายังศูนย์รับแจ้งเหตุได้ทันที ซึ่งศูนย์ฯ จะสั่งการให้รถกู้ชีพ/กู้ภัยที่อยู่ใกล้ที่สุด เดินทางไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างทันท่วงทีภายในไม่ถึง 10 นาที

วิธีโพสข่าว

  • หากยังไม่เคยสมัครสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน
  • Login เข้าสู่ระบบสมาชิก
  • คลิกที่เมนู "นักข่าวอาสา"
  • ส่งข่าวของคุณ ใส่หัวข้อข่าว และรายละเอียด
  • คลิกเพิ่มรูปภาพ เพิ่มวิดีโอ เลือกจังหวัด
  • กด "โพสต์" เพื่อส่งข่าว
  • หลังจากได้รับข่าวแล้วทางทีมงานจะทำการตรวจสอบ และ Online ให้ภายใน 1 วัน
  • ขนาดไฟลที่อัพโหลดรวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 MB. สามารถรองรับไฟล์ภาพชนิด .jpg, .gif และ .png ไฟล์วิดีโอชนิด .mp4
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :