Welcome to tnnthailand.com วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
772
โดย :
29 ต.ค. 60, 21.05 น.
กาญจนบุรี
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0
รร.สาธิต มรภ.กาญจนบุรี ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2560 โดยได้รับเกียรติจากดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียน นอกจากนั้น ดร.สมพงศ์ มาเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี พร้อมด้วย ดร.เฉลียว เพชรทอง รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ และชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มพบกลุ่มย่อย เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและรวบรวมข้อเสนอแนะเสนอแก่โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี


การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงาน แนวปฏิบัติ และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้แก่ ผู้ปกครองและนักเรียน และเพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในบริบทใหม่ เสริมสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีด้านการเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง และเกิดความร่วมมือในการที่จะช่วยกันพัฒนานักเรียนและการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้มีคุณภาพมากขึ้น


นอกจากนี้ทางผู้ปกครองยังได้รับชมวีดีโอนำเสนอผลงานของน้องๆนักเรียน พร้อมชมการแสดงความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ด้วยชุดการแสดงร้องเพลงสาธิตเรืองรอง
การแสดงละครฉากที่ 1 การแสดงร้องเพลงโอ้เอ้ การแสดงละครฉากที่ 2 การแสดงร้องเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การแสดงละครฉากที่ 3

วิธีโพสข่าว

  • หากยังไม่เคยสมัครสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน
  • Login เข้าสู่ระบบสมาชิก
  • คลิกที่เมนู "นักข่าวอาสา"
  • ส่งข่าวของคุณ ใส่หัวข้อข่าว และรายละเอียด
  • คลิกเพิ่มรูปภาพ เพิ่มวิดีโอ เลือกจังหวัด
  • กด "โพสต์" เพื่อส่งข่าว
  • หลังจากได้รับข่าวแล้วทางทีมงานจะทำการตรวจสอบ และ Online ให้ภายใน 1 วัน
  • ขนาดไฟลที่อัพโหลดรวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 MB. สามารถรองรับไฟล์ภาพชนิด .jpg, .gif และ .png ไฟล์วิดีโอชนิด .mp4
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :