Welcome to tnnthailand.com วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
59
โดย :
10 ม.ค. 60, 14.40 น.
ร้อยเอ็ด
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0
ร้อยเอ็ดตรวจติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจด้านรถยนต์ใช้แล้วและสถาบันการเงิน

เมื่อวันนี้(10 มกราคม 2560) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ(ครั้งที่2) การจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้แล้วและสถาบันการเงิน โดยการดำเนินงานของ นายดนัย หงสุรพันธ์ เลขานุการกรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด และคณะวิทยากร พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเครือข่ายภาคประชาชนที่สนใจ จำนวน 150 คนนายดนัย หงสุรพันธ์ เลขานุการกรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด กล่าวว่า.-สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้รวบรวมข้อมูลปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า มีการร้องเรียนในเรื่องธุรกิจ ประเภทจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วเป็นจำนวนมาก โดยเป็นประเด็นปัญหาของคุณภาพรถยนต์ สคบ.จึงได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจติดตามการคุ้มครอง ผู้บริโภคของอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบธุรกิจ จำหน่ายรถยนต์ที่ใช้แล้ว มิให้กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวว่า.-ถือว่าเป็นการผลักดันกลไกการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้มีผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นที่ และเสริมสร้างให้จังหวัดมีความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคดียิ่งขึ้นพล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด”ซึ่งได้กล่าวถึง 5 นโยบาย สำคัญของเลขาธิการคณธกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ ด้านการพัฒนากลไกในการป้องกันและการคุ้มครองผู้บริโภค และเรื่อง การจัดทำฉลากสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้ว และแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำฉลากสินค้า และหลักฐานการรับเงิน แก่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้ว ณ สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการตรวจติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคตามภารกิจ


 


 


 


สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129/0956524335


นายสมนึก บุญศรี บ้านเลขที่ 37/13 ถนนจันทร์เกษม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 อีเมล์...so _boonsri@hotmail.com / so.bun sri@gmail.com


วิธีโพสข่าว

  • หากยังไม่เคยสมัครสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน
  • Login เข้าสู่ระบบสมาชิก
  • คลิกที่เมนู "นักข่าวอาสา"
  • ส่งข่าวของคุณ ใส่หัวข้อข่าว และรายละเอียด
  • คลิกเพิ่มรูปภาพ เพิ่มวิดีโอ เลือกจังหวัด
  • กด "โพสต์" เพื่อส่งข่าว
  • หลังจากได้รับข่าวแล้วทางทีมงานจะทำการตรวจสอบ และ Online ให้ภายใน 1 วัน
  • ขนาดไฟลที่อัพโหลดรวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 MB. สามารถรองรับไฟล์ภาพชนิด .jpg, .gif และ .png ไฟล์วิดีโอชนิด .mp4
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :