Welcome to tnnthailand.com วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
87
โดย :
27 ธ.ค. 59, 10.48 น.
กาญจนบุรี
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0
อบจ.กาญจนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับเงิน อุดหนุน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับเงิน อุดหนุน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และกองกำกับการตรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

26 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับเงิน อุดหนุน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 8 และกองกำกับการตรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับการลงนามดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนเป็นการให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เข้าในระเบียบ หลักเกณฑ์ และนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันต่อไป

วิธีโพสข่าว

  • หากยังไม่เคยสมัครสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน
  • Login เข้าสู่ระบบสมาชิก
  • คลิกที่เมนู "นักข่าวอาสา"
  • ส่งข่าวของคุณ ใส่หัวข้อข่าว และรายละเอียด
  • คลิกเพิ่มรูปภาพ เพิ่มวิดีโอ เลือกจังหวัด
  • กด "โพสต์" เพื่อส่งข่าว
  • หลังจากได้รับข่าวแล้วทางทีมงานจะทำการตรวจสอบ และ Online ให้ภายใน 1 วัน
  • ขนาดไฟลที่อัพโหลดรวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 MB. สามารถรองรับไฟล์ภาพชนิด .jpg, .gif และ .png ไฟล์วิดีโอชนิด .mp4
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :