RSS TNN24 tnnthailand.com http://www.tnnthailand.com/images/layout/tnn_logo.png tnnthailand.com http://www.tnnthailand.com/ http://www.tnnthailand.com/ Wed, 23 May 2018 08:28:51 Wed, 23 May 2018 08:28:51 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เสด็จฯพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ]]>
1 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=167235&t=news http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=167235&t=news Mon, 14 May 2018 16:21:05
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]>
1 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=167230&t=news http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=167230&t=news Sun, 13 May 2018 20:08:00
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสียพระราชหฤทัยรถตู้พุ่งชนปชช.ที่เยอรมัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย กรณีรถตู้พุ่งชนปชช.ที่เยอรมัน]]>
1 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=167114&t=news http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=167114&t=news Fri, 11 May 2018 20:29:05
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสียพระราชหฤทัยอินเดียเกิดพายุฝุ่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย กรณีทางตอนเหนือของอินเดียเกิดพายุฝุ่นรุนแรง]]>
1 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=167047&t=news http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=167047&t=news Thu, 10 May 2018 20:21:36
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นถึงปธน.ปูติน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีถึงวลาดิมีร์ ปูติน ในโอกาสรับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย]]>
1 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=166818&t=news http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=166818&t=news Mon, 07 May 2018 20:08:35
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความยินดี’อูวินมยิน’นั่งปธน.เมียนมา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาสอูวินมยิน สาบานตนเข้ารับตำแหน่งปธน.เมียนมา]]>
1 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165368&t=news http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165368&t=news Tue, 17 Apr 2018 20:25:55
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความยินดี‘สี จิ้นผิง’นั่งปธน.จีน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีในโอกาส ‘สี จิ้นผิง’ดำรงตำแหน่งปธน.จีนเป็นสมัยที่2]]>
1 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165367&t=news http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165367&t=news Tue, 17 Apr 2018 20:22:51
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสียพระราชหฤทัยห้างรัสเซียไฟไหม้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยกรณีศูนย์การค้าของรัสเซียไฟไหม้]]>
1 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165366&t=news http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165366&t=news Tue, 17 Apr 2018 20:24:41
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรพระราชินีเดนมาร์ก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก]]>
1 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165304&t=news http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165304&t=news Mon, 16 Apr 2018 19:54:06
FAOยกย่องสมเด็จพระเทพฯ ทรงงานแก้ปัญหาความหิวโหย

FAOยกย่องสมเด็จพระเทพฯ ทรงงานช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความหิวโหยของผู้ยากไร้ในไทยและภูมิภาค]]>
1 http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165002&t=news http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=165002&t=news Thu, 12 Apr 2018 16:49:50