Welcome to tnnthailand.com วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
'ประจิน' ยันรบ.พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
13 มี.ค. 61, 11.50 น.
580
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

พล.อ.อ.ประจิน ยืนยันรัฐบาลไทยพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ให้คนพึ่งพายาเสพติดภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในเวทีสหประชาชาติ

วันนี้( 13 มี.ค.61) ภายหลังจากเสร็จการดูงานที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 9 - 11 มี.ค. 2561 พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 10.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐออสเตรีย พล.อ.อ.ประจิน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ณ กรุงเวียนนา ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้เดินทางไปยังอาคารศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา (Vienna International Center :VIC) ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 61 (The 61 st Session of the Commision on Narcotic Drugs) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก องค์กรระหว่างประเทศ และ NGO 53 ประเทศ ร่วมพันกว่าคนเข้าร่วมการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้พล.อ.อ. ประจินได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม มีสาระสำคัญว่า รัฐบาลไทยยืนยันคำมั่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก และข้อเสนอแนะที่ปรากฏตามเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ.2016 รวมทั้งแถลงการณ์ทางการเมืองและแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อไปสู่การดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการและอย่างสมดุลเพื่อต่อสู้กับปัญหายาเสพติดโลก และเห็นด้วยที่คณะกรรมาธิการยาเสพติด หรือ CND จะทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐสมาชิก รัฐบาลไทยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการดำเนินการปฏิรูปนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทยเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงและข้อกำหนดมาตรฐานสากลต่างๆ

โดยใช้แนวทางสาธารณสุขนำ ภายใต้แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วย ควรได้รับการบำบัดรักษา และไม่ควรถูกดำเนินคดี นอกจากนั้นรัฐบาลไทย
ยังได้ผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย โดยร่วมมือกับนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างใกล้ชิด ในการไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ พร้อมทั้งส่งเสริมแนวทางการพัฒนาทางเลือกและนโยบายเสพติดโดยใช้การพัฒนานำตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประเทศที่สนใจ

ทั้งนี้ ในตอนสุดท้ายของถ้อยแถลงพล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า รัฐบาลไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สร้างสังคมปลอดยาเสพติด โดยภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการป้องกัน ให้บริการบำบัดรักษาและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ให้คนพึ่งพายาเสพติด โดยปัจจุบันรัฐบาลไทยดำเนินการภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

7615973339742.jpg

7615973386056.jpg

7615973412796.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :