Welcome to tnnthailand.com วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ไทยจัดประชุมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
13 ก.พ. 61, 08.55 น.
628
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

ไทยและประเทศในสมาชิกอาเซียนร่วมประชุมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์กับออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามกฎหมายและรับมือกับความท้าทายทางไซเบอร์ในระดับภูมิภาค

วันนี้ (13ก.พ.61) นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายโทไบอัส ฟีคิน เอกอัครราชทูต ด้านกิจการไซเบอร์ออสเตรเลีย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ที่โรงแรมดุสิตธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ (non-traditional security issues) และสานต่อความมุ่งมั่นของไทยที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยสอดคล้องกับหัวข้อหลักของอาเซียนในปีนี้ ที่จะเทคโนโลยีส่งเสริมความเข้มแข็ง และนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งมีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความมั่นคง อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับกลไกกำกับดูแลด้านไซเบอร์ และปฏิบัติการรับมือกรณีที่มีการโจมตีทางไซเบอร์ในระดับภูมิภาค โดยจำลองสถานการณ์วิกฤติด้านไซเบอร์ในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และนำยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มาปรับใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างฉับพลัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :