Welcome to tnnthailand.com วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
9 ธ.ค. 60, 19.02 น.
11714
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10 เสด็จฯทรงเป็นปธ.ในการพระราชทานรางวัลการทดสอบ การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่จ.ปัตตานี

วันนี้( 9 ธ.ค.60) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี และเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559 รวมถึงผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปัตตานี

ทั้งนี้คณะผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 6 รางวัล อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 24 ราย ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และครูนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล จำนวน 27 ราย

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสกับผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลและผู้เข้าเฝ้าฯว่า “มีความยินดีที่ได้มอบโล่เกียรติคุณและรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ทุกโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการอิสลามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามนั้น เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากอิสลามเอกชนในท้องถิ่นให้เป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษา ทั้งในด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิต จึงเป็นบุคคลสำคัญและมีเกียรติในฐานะผู้จรรโลงศาสนา และส่งเสริมความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคลและส่วนรวม”

w04.jpg

w05.jpg

w06.jpg

w07.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :