Welcome to tnnthailand.com วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วัดไทยกุสินาราฯจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในหลวงร.9
7 ธ.ค. 60, 18.28 น.
1207
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงร.9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.60 ณ เวลา 17.00 น. ที่ลานพระบรมรูปในหลวง ร.9 วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ พระธรรมทูตไทย แจ้งว่า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ ท่านเจ้าคุณพระเมธีวรญาณ (สายเพชร ป.ธ.๙) ผู้ช่วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร นำพระนวกโพธิ จำนวน 95 รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นำคณะโดย พระบวรศักดิ์ ญาณปวรโพธิ (ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยมีพระบวรศักดิ์ ญาณปวรโพธิ เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระบรมรูป ท่านเจ้าคุณพระเมธีวรญาณ (สายเพชร ป.ธ.๙) นำสวดพุทธมนต์ และบทปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา เจริญจิตภาวนาปลงธรรมสังเวช ทอดไตร 8 ชุด พระสงฆ์ 8 รูป สดับปกรณ์ คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ อ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

สำหรับวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ และ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย อันเนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธ.ค.

ในโอกาสที่เดินทางกราบนมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของสัมมาสัมพุทธเจ้า และพักปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ระหว่างวันที่ 1 - 9 ธ.ค. 2560 จัดโดยจัดโดยมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม

d02.jpg

d03.jpg

d03.jpg

d04.jpg

d05.jpg

d06.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ไม่พบข้อมูล
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :