Welcome to tnnthailand.com วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เดินหน้าธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
13 ก.ย. 60, 19.49 น.
885
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

จากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศจำนวน 1 ล้าน 2 แสนคัน ภายในปี 2579 ทำให้หลายภาคส่วนต่างให้ความสนใจเตรียมแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 

จากมาตรการสนับสนุนให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต จึงทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา ทั้ง Energy Storage ,Charging Station ,Car sharing เพื่อสอดรับกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้มีเพียงไม่กี่สถานี จึงทำให้การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยไม่เป็นที่นิยม และอาจไม่รองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

ขณะที่ปี 2555 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้มีการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการตลอดจนวิจัยและพัฒนาผลักดันให้เกิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าขึ้นเป็นที่แรกในการไฟฟ้านครหลวงเขตต่างๆ ถึง 10 สถานี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ กฟน.ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ที่มีความพร้อมในการควบคุมและจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าแห่งอนาคต ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาและประยุกต์นวัตกรรมล้ำสมัยมาใช้เพื่อกำกับ ดูแล และกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้งาน ตลอดจนเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของ กฟน.เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมพร้อมและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภทปลั๊กอินไฮบริดและประเภทแบตเตอรี่ ซึ่งหากใช้งานหรือเชื่อมต่อโดยปราศจากการควบคุมที่ถูกต้องอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมได้

ซึ่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า การขับเคลื่อนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศนั้น ต้องเตรียมพร้อมและส่งเสริมอย่างจริงจัง ซึ่งขณะมีบริษัทเอกชนหลายรายเข้ามาหารือกับ กฟน. ถึงการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ดังนั้น ทาง กฟน. ต้องเตรียมแผนการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานีอัดประจุไฟฟ้า ทั้งแบบกระแสไฟฟ้าแบบสลับและกระแสไฟฟ้าแบบตรง อีกทั้งทาง กฟน.ต้องมีการปรับเปลี่ยน ทั้งระบบหม้อแปลงและขนาดสายส่งเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชน  

ทั้งนี้ กฟน.ได้จับมือกับเอกชนเพื่อพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในด้านการขยายจำนวนสถานี การพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและระบบการใช้งาน เพื่อขยายโครงการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :