Welcome to tnnthailand.com วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รัฐรับมือสังคมสูงวัยเร่งเพิ่มศักยภาพให้อยู่ในตลาดแรงงานนานขึ้น
13 ก.ย. 60, 18.41 น.
402
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

ในปี 2564 ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้เตรียมพร้อมรับมือไว้ ไว้ในแผน 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้อยู่ในตลาดแรงงานนานขึ้น โดยล่าสุด กระทรวงแรงงาน แก้ไขกฎหมาย โดยปรับอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 60 ปี 

 

ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :