Welcome to tnnthailand.com วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
กกต.เสียงแตกชี้ขาดพรุ่งนี้ยื่นตีความกม.ลูก
17 ก.ค. 60, 18.43 น.
2768
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

กกต.ยังเห็นไม่ตรงกันประเด็นยื่นตีความร่าง พ.ร.ป.กกต.ขัดรัฐธรรมนูญ  โดยจะให้ที่ประชุมมีมติชี้ขาดวันพรุ่งนี้

วันนี้(17ก.ค.60)นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ไม่ติดใจประเด็นใดในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ เพราะได้ชี้แจงในสภาไปครบถ้วนแล้ว แต่หากกรรมการ กกต.ยังเห็นช่องทางในการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก็ต้องขอมติในที่ประชุมวันพรุ่งนี้ 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการกกต.ชี้แจงการยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.กกต.ว่า ขณะนี้มี 3 ช่องทางด้วยกัน คือ ช่องทางแรก อาศัยอำนาจมาตรา 148 (2) ส่งเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาประเด็นข้อโต้แย้ง และอาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารพิจารณา เพื่อส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ช่องทางที่ 2 อาศัยมาตรา 210 ที่กกต.สามารถส่งข้อโต้แย้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเป็นการส่วนบุคคลได้ เมื่อเห็นว่าประเด็นข้อโต้แย้งขัดต่อเจตนารมณ์ และช่องทางสุดท้าย คือการส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในนามขององค์กรอิสระ หรือในนามของกกต.ทั้งคณะ 

นายสมชัย ยอมรับ มีความเป็นไปได้ว่ามติที่ประชุมในวันพรุ่งนี้ (18 ก.ค.60) สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ส่งประเด็นโต้แย้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แต่ส่วนตัวยังไม่ตัดสินใจจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในนามส่วนบุคคลหรือไม่

ขณะที่ในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดประชุมพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งตามกลไกใหม่ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดวันเลือกตั้งไว้ในวันที่ 19 สิงหาคม2561 เพื่อเป็นตารางการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเลือกตั้ง ส่วนกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน ต้องรอให้กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับประกาศใช้. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :