Welcome to tnnthailand.com วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
สำรวจพบคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อบันเทิง
21 มี.ค. 60, 15.44 น.
1097
ขนาดอักษร:
ส่งอีเมล์ พิมพ์หน้านี้
Like 0

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เผยผลสำรวจ คนไทยใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ77.5 แต่ใช้เพื่อความบันเทิง มากกว่าการหาราย พร้อมแนะรัฐกระตุ้นการใช้ให้เกิดประโยชน์ รับโอกาสยุค 4.0 

วันนี้(21มี.ค.60)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการให้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พบว่า แนวโน้มการใช้โทรศัพท์ของคนไทยเพื่อเข้าสู่โลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 72 เป็นการใช้งานเพื่อความบันเทิง ส่วนที่เหลือร้อยละ 28 เป็นการเข้าไปหารายได้  ดังนั้นเห็นว่า ภาครัฐควรเข้ามากระตุ้นให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของคนไทยให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า ตามนโยบายผลักดันเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุค 4.0 

ทั้งนี้ ผู้บริโภคและภาคธุรกิจยังรู้สึกพอใจเป็นอย่างมาก ในการให้บริการโทรคมนาคม และรู้สึกคุ้มค่าต่อเงินที่จ่าย ทำให้เกิดเป็นความสมดุลระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับ เพราะตลาดมีการแข่งขันกันอย่างเสรี นอกจากนี้ประชาชนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อยู่ที่ร้อยละ 99.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยจำนวนนี้มีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ร้อยละ 77.5 ทำให้สัดส่วนของผู้ใช้โทรศัพท์บ้านลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือร้อยละ 22.22 

สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โทรอย่างเดียว อัตราเฉลี่ย 272.29 บาทต่อเดือน ใช้โทรและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ค่าโทรเฉลี่ย 504.31 บาทต่อเดือน และประชาชนไม่เห็นว่าการกำหนดค่าโทรเป็นนาทีและเป็นวินาทีจะมีความสำคัญ เนื่องจากสุดท้ายจะดูที่ความพึงพอใจของการใช้งานกับค่าบริการที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ยังมีความต้องการใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ อยู่ที่ร้อยละ 6.4 เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน โดยเฉพาะตามสถานศึกษา โรงพยาบาล และที่สำคัญในบางประเทศยังนำบริการโทรศัพท์สาธารณะใช้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน และสวัสดิการจากภาครัฐ รวมถึงความมั่นคงของประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นๆ ในหมวด
ส่งข้อมูลนี้ให้เพื่อนคุณ
ชื่อของคุณ :  อีเมล์ของคุณ : 
ชื่อของเพื่อน :  อีเมล์ของเพื่อน : 
ข้อความ : 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพด้านล่าง :