"Hi Sa Ti Shop" ให้สตินักช้อปคิดก่อนซื้อ l การตลาดเงินล้าน (1-1)

20:48 14 กันยายน 2561 1,252
"Hi Sa Ti Shop" ให้สตินักช้อปคิดก่อนซื้อ l การตลาดเงินล้าน (1-1)(07/09/61)

"Hi Sa Ti Shop" ให้สตินักช้อปคิดก่อนซื้อ l การตลาดเงินล้าน (1-1)(07/09/61)

ติดตามรายการ การตลาดเงินล้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-17.00 น.