สืบสานงานพัฒนา(25/08/61)

15:22 25 สิงหาคม 2561 1,840
สืบสานงานพัฒนา(25/08/61)ตอนจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯคลองลัดหลักแปดและคลองยายบาง

สืบสานงานพัฒนา(25/08/61)ตอนจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯคลองลัดหลักแปดและคลองยายบาง 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนาออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์