ตั้ง ‘พะเยา’เป็นจว.ที่72 ของไทย

07:15 28 สิงหาคม 2561 1,533
วันนี้ในอดีต 28 ส.ค. 2520 อำเภอพะเยา ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

วันนี้ในอดีตเมื่อวันที่ 28 ส.ค. พ.ศ. 2520 อำเภอพะเยาได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา ซึ่งนับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย โดยจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พะยาว ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริย์องค์แรกคือ พญาจอมธรรม 

 

จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยอำเภอ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอแม่ใจ และมีนายสัญญา ปาลวัฒน์วิไชย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนแรก คนแรก 

 

คำขวัญประจำจังหวัด คือ กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม ส่วนตราประจำจังหวัด รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ โดยมีต้นสารภี เป็น ต้นไม้ประจำจังหวัด และดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสารภี