สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์น โคฟี อันนัน ถึงแก่อนิจกรรม

20:02 20 สิงหาคม 2561 5,532
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย โคฟี อัตตา อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม

วันนี้ (20ส.ค.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังเลขาธิการสหประชาชาติในการที่นายโคฟี อัตตา อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ถึงแก่อนิจกรรม ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

 

ฯพณฯ นายอังตอนีอู กูแตร์รึช เลขาธิการสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

 

ขอร่วมกับประชาคมโลกและประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ แสดงความอาลัย ในการที่ นายโคฟี อัตตา อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติและผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ถึงแก่อนิจกรรม  การจากไปของนายโคฟี อันนัน ถือเป็นความสูญเสียอย่างแท้จริงของนานาประเทศซึ่งรักในสันติภาพ

 

ในประเทศไทยนั้น นายโคฟี อันนัน เป็นผู้ที่จะอยู่ในความทรงจำในฐานะผู้อุทิศตนตลอดชีวิต เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ อีกทั้งยังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่ง คือ สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เป็นที่แน่นอนว่า เราทั้งหลายต่างได้รับประโยชน์อย่างมากไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากคุณูปการเหล่านี้

 

เมื่อปี ค.ศ. 2006 อดีตเลขาธิการฯ โคฟี อันนัน ได้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระเกียรติด้วยตนเอง ในนามขององค์การสหประชาชาติ โดยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กล่าวได้ว่า ไม่มีสัญลักษณ์แห่งการประกาศพระเกียรติคุณอื่นใดที่จะทำให้องค์การสหประชาชาติ ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยได้เท่ากับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในครั้งนั้น

 

ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน ตลอดจนครอบครัวและญาติมิตรของอดีตเลขาธิการฯ และผู้ที่เคยร่วมงานในเครือข่ายองค์การสหประชาชาติ ที่ได้สูญเสียบุคคลสำคัญยิ่งของประชาคมโลกในครั้งนี้

 

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร