บ้านบางหยดระทม! 80ครัวเรือนยังถูกน้ำท่วม

11:23 11 สิงหาคม 2561 1,322
ชาวบ้านบางหยดในจ.สุราษฎร์ธานียังถูกน้ำท่วมขังกว่า80ครัวเรือน รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกได้

 

วันนี้( 11 ส.ค.61) ชาวบ้านบางหยด ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 80 ครัวเรือน ต้องประสบปัญหาน้ำท่วม หลังน้ำจากจังหวัดกระบี่ไหลลงคลองอิปันเข้าท่วมบ้านเรือน ตั้งแต่ตำบลบางสวรรค์ ,ตำบลไทรขึง ,ตำบลไทรโสภาและตำบลอิปัน ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำตาปี ทำให้ชาวบ้านเริ่มได้รับความเดือนร้อน รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรเข้าไปยังหมู่บ้านได้ ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทาง ขณะที่ระดับน้ำในคลองอิปันเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจากจุดเตือนภัย 6.30 เมตร ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 7 เมตรแล้ว