องคมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำทั่วไทย

12:22 10 สิงหาคม 2561 1,045
องคมนตรีร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา เบื้องต้นมี 2 เขื่อนใหญ่ ที่เข้าขั้นวิกฤติ คือ เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนน้ำอูน

องคมนตรีร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ปัญหา เบื้องต้นมี 2 เขื่อนใหญ่ ที่เข้าขั้นวิกฤติ คือ เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนน้ำอูน