ชาวบ้านน้ำอูนยังเดือดร้อน น้ำท่วมนานกว่า3สัปดาห์

13:12 9 สิงหาคม 2561 1,562
ปริมาณน้ำที่เกินความจุเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทำให้การระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำออกจากเขื่อนยังคงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อน ซึ่งส่งผลให้น้ำท่วมนานกว่า 3 สัปดาห์

วันนี้ (9 ส.ค. 61) สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณบ้านปากอูน ตำบศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ยังคงถูกน้ำท่วมขังมานานถึงกว่า 3 สัปดาห์ เนื่องจากบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ 2 แม่น้ำได้แก่แม่น้ำอูนและแม่น้ำสงครามมาบรรจบกัน แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงไปแล้วบ้างเล็กน้อยแต่ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านของพวกเขาได้

 

ขณะที่สถานการณ์ท้ายเขื่อนน้ำอูนในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม และอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่ในเส้นทางการระบายน้ำของเขื่อนน้ำอูน ขณะนี้มีประชาชนลุ่มน้ำเริ่มรับผลกระทบบ้างแล้วจากการระบายน้ำของเขื่อนน้ำอูน โดยปัจจุบันพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำน้ำอูนมีการยกประตูหมดทุกบานมาได้ประมาณ 3 สัปดาห์ เพื่อเป็นการพร่องน้ำที่ยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกจำนวนมาก

 

ส่วนแม่น้ำสงคราม ยังคงเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เกษตรและพื้นที่ลุ่ม รวมไปถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนบางแห่ง เช่น บริเวณพื้นที่บ้านปากน้ำ ซึ่งอยู่ติดกับประตูระบายน้ำน้ำอูน ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งขึ้นมาด้วยเช่นกัน หลังจากเขื่อนน้ำอูนยังคงระบายน้ำออกจากเขื่อนลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำตลอดระยะทาง 140 กม. ไปยังจุดลงสู่น้ำโขงที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ด้านชาวบ้านพื้นที่ หมู่ 4 บ้านปากอูน ตำบศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แม่น้ำอูนและแม่น้ำสงครามมาบรรจบกัน เปิดเผยว่า แม้ว่าจะมีหน่วยงานมาช่วยเหลือและมีที่พักอาศัยชั่วคราวมาถึงสัปดาห์ที่ 4 แล้วก็ตาม แต่ก็อยากกลับมาอาศัยภายในบ้าน

 

น้ำอูน นับเป็นลำน้ำสาขาที่สำคัญที่สุดของแม่น้ำสงครามในตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีต้นน้ำอยู่ในบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนครมาลงที่หนองหาร ก่อนไหลมายังแม่น้ำอูนมายังแม่น้ำสงครามในอำเภอศรีสงคราม และออกไปยังจังหวัดนครพนมต่อไป

 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ระดับน้ำที่เขื่อนน้ำอูนปล่อยลงมาในขณะนี้ยังคงทำให้ปริมาณน้ำที่ปากอูน ยังมีระดับที่คงที่อย่างต่อเนื่องมาถึงกว่า 3 สัปดาห์ ซึ่งยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนริมฝั่งเป็นอย่างมาก