ราคาทองคงที่ รูปพรรณขาย20,150บาท

09:53 13 กรกฎาคม 2561 1,085
ราคาทองคงที่ ทองแท่งขายออกบาทละ 19,650 บาท รูปพรรณขายออกบาทละ 20,150 บาท

วันนี้ ( 13 ก.ค.61) สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ (96.5%) ประจำวันประกาศครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:24 น. โดยราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,550.00 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,65019,650.00 บาท ราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,192.56 บาท ทองคำรูปพรรณขายออกบาทละ 20,150.00 บาท

 

ทั้งนี้ ราคาทองปรับคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง