คลังเล็งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีรายได้น้อย

15:25 11 กรกฎาคม 2561 1,203
กระทรวงการคลังเล็งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบื้องต้นกำหนดระยะเวลาซื้อสินค้านาน 3 เดือน หวังกระตุ้นกำลังซื้อให้กว่า 11.4 ล้านคน

วันนี้ (11ก.ค.61) รัฐบาลต้องการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับประโยชน์ทางภาษีไม่ต่างจากกลุ่มที่ขอคืนภาษีเงินได้ พร้อมกับกระตุ้นกำลังซื้อ จึงมีแนวคิดยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้สำหรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไปผ่านการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ โดยจะมีผู้ได้รับประโยชน์ 11.4 ล้านคน จากที่ก่อนหน้านี้จะได้รับการเติมเงินจากรัฐเดือนละ 200-300 บาทเพื่อซื้อสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพผ่านร้านค้าประชารัฐหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว

 

นายอภิศักดิ์ ตันติรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า จะกำหนดให้ผู้มีรายได้น้อยขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ปีละครั้ง โดยเบื้องต้นอาจกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายประมาณ 3 เดือนสุดท้ายของปี ซึ่งวิธีการขอคืนภาษีจะไม่ยุ่งยากเพราะข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรจะเชื่อมโยงกับกรมสรรพากรอยู่แล้ว โดยเปิดกว้างให้สามารถซื้อสินค้าได้ทั่วไป เช่น เสื้อผ้า มือถือ แต่จะกำหนดวงเงินในการขอคืนภาษีอีกครั้งหนึ่ง

 

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีรายได้น้อย เหมือนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีช้อปช่วยชาติซึ่งปีนี้เศรษฐกิจฟื้นตัวอาจไม่จำเป็นต้องกระตุ้นการใช้จ่ายกับกลุ่มเดิม ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยรัฐบาลพร้อมตั้งงบประมาณชดเชยให้กรมสรรพากรเหมือนโครงการรถยนต์คันแรก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดคาดจะได้ข้อสรุปทั้งหมดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆนี้