กรมบัญชีกลางจ่ายทายาท‘จ่าแซม’ฮีโร่ถ้ำหลวง

14:30 11 กรกฎาคม 2561 1,015
กรมบัญชีกลางจ่ายตรงเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้ทายาทของจ.อ.สมาน 4.95 แสนบาท จากกรณีเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจในถ้ำหลวง

วันนี้ (11ก.ค.61) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง มีดำริให้จัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทของ จ.อ.สมาน กุนัน ซึ่งได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจลำเลียงวางขวดอากาศในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2561

 

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของ จ.อ.สมาน ทางคณะกรรมการฯ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 แล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ทายาท แบ่งเป็นเงินชดเชย จำนวน 450,000 บาท และค่าจัดการศพ 45,000 บาท รวมเป็นเงิน 495,000 บาท กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ซึ่งคลังจังหวัดเชียงราย ว่าที่ ร.อ.ปิยะเกียรติ ลิ้มประยูรวงศ์ ประสานการเบิกจ่ายเงินให้ทายาท และคลังจังหวัดร้อยเอ็ด นางมณี สุระสังข์ ประสานทายาทในการขอรับเงิน

 

กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีคนดีในสังคมมากขึ้น และตระหนักดีว่าหากพลเมืองดีได้รับอันตรายจากการกระทำความดี ควรได้รับความช่วยเหลือจากราชการ ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นพลเมืองดีได้รับอันตรายจากการกระทำความดี สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ท้องที่เกิดเหตุ หากเกิดในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานเขต สำหรับจังหวัดอื่น ๆ ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th หรือ Facebook กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ