เที่ยวถ้ำ ความงามที่แฝงอันตราย

16:58 25 มิถุนายน 2561 6,942
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตามถ้ำ ข้อควรปฏิบัติแจ้งให้คนด้านนอกหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ จะกลับออกมาในเวลาไหน หากไม่สามารถออกมาได้ตามกำหนด ผู้ที่รับแจ้งจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตามถ้ำ ข้อควรปฏิบัติแจ้งให้คนด้านนอกหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ จะกลับออกมาในเวลาไหน หากไม่สามารถออกมาได้ตามกำหนด ผู้ที่รับแจ้งจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที