เลือกตั้ง 2562 : การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ปี60

10:01 17 มกราคม 2562 293
เมื่อนายกรัฐมนตรี ยืนยันการเลือกตั้ง ต้องยึดกรอบ 150 วัน หากเลยไปจากนั้น ต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งทำไม่ได้

 

เมื่อนายกรัฐมนตรี ยืนยันการเลือกตั้ง ต้องยึดกรอบ 150 วัน หากเลยไปจากนั้น ต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งทำไม่ได้ ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญกฎหมายเขียนไว้อย่างไร