เลือกตั้ง 2562 : กกต.-รัฐบาลถกรอบใหม่หาจุดลงตัววันเลือกตั้ง

14:51 6 มกราคม 2562 563
เลือกตั้ง 2562 : นักวิชาการแนะกกต.และรัฐบาลพูดคุยกันอีกรอบ หาจุดลงตัววันเลือกตั้ง หลังมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นกรอบเวลา150วัน

วันนี้(6ม.ค.62)นายสติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า มองว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และรัฐบาลคงต้องพูดคุยกันอีกรอบหลังมีความเห็นที่แตกต่างกัน ประเด็นกรอบเวลา150วัน ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 ที่กำหนดให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน150วัน ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าคำว่าแล้วเสร็จในมาตราดังกล่าว น่าจะเป็นเพียงแค่การหย่อนบัตร แต่กกต.และนักวิชาการบางส่วน มองว่า น่าจะครอบคลุมถึงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา85ของรัฐธรรมนูญด้วย

 

ประเด็นความเห็นที่ไม่ตรงกันในมาตรานี้ ทำให้กำหนดวันเลือกตั้งที่จะมีการขยับใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบกับงานพระราชพิธีสำคัญ จึงมีการกำหนดวันที่แตกต่างกัน โดยรายงานระบุว่า กกต.ต้องการขยับวันเลือกตั้งจากวันที่24ก.พ. ไปเป็นวันที่10มี.ค.เพื่อให้การรับรอผลการเลือกตั้ง ที่จะต้องดำเนินการภายใน60วัน ทันวันที่9พ.ค. ซึ่งอยู่ในกรอบเวลา150วันพอดี  แต่รัฐบาลอยากให้ขยับไปเป็นวันที่ 24มี.ค. เพื่อไม่ให้คาบเกี่ยวกับงานพระราชิธีสำคัญ ซึ่งต้องมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนและหลังวันพระราชพิธี15วัน

 

นายสติธรเห็นว่าประเด็นกรอบเวลา150วัน ในมาตรา268 อาจถูกนำไปตีความในอนาคต และหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้รวมถึงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งด้วย หาก กกต.รับรองผลเลยเวลา150วัน อาจทำให้การเลือกตั้งมีปัญหาถึงขั้นโมฆะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและกกต.จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา

 

นายสติธร เสนอว่าหากรัฐบาลจะยืนยันให้มีการเลือกตั้งในวันที่24มี.ค.ซึ่งจะทำให้การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเลยกรอบเวลา150วัน เพื่อให้กกต.รู้สึกปลอดภัย ไม่ให้มีปัญหาในภายหลังสุดท้ายอาจต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักประกันการทำงานให้กับกกต.