วัดไตรมิตรฯ หล่อพระบรมรูป 'สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ'

14:16 29 ธันวาคม 2561 300
พิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดวังพิกุลวราราม จ.พิษณุโลก

พิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดวังพิกุลวราราม จ.พิษณุโลก