ตรวจสภาพความพร้อมผู้ขับขี่และรถโดยสาร

17:08 28 ธันวาคม 2561 248
คืนนี้จะมีปชช.ทยอยเข้ามาเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ตรวจสภาพความพร้อมทั้งผู้ขับขี่รถโดยสาร

คืนนี้จะมีปชช.ทยอยเข้ามาเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ตรวจสภาพความพร้อมทั้งผู้ขับขี่รถโดยสาร