สุขประดิษฐ์ : เครื่องตรวจหลอดเลือดอุดตันในสมอง

13:15 8 ธันวาคม 2561 977
สุขประดิษฐ์ : เครื่องตรวจหลอดเลือดอุดตันในสมอง | สุขหยุดโรค (08/12/61)

 

สุขประดิษฐ์ : เครื่องตรวจหลอดเลือดอุดตันในสมอง | สุขหยุดโรค (08/12/61)