คลังเล็งรีดรายได้รัฐวิสาหกิจโปะงบ61

16:37 18 มิถุนายน 2561 1,389
คลังเตรียมแผนสำรองจี้รัฐวิสาหกิจส่งเงินเพิ่ม รับมือรายได้รัฐวูบจากการประมูลคลื่น 1800 MHz เลื่อนจ่ายเงินสัมปทานทีวีดิจิทัล

วันนี้ (18มิ.ย.61) จากกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และรายได้บางส่วนหายไปจากคำสั่งมาตรา 44 ที่ให้ทีวีดิจิทัลเลื่อนการชำระเงินค่าสัมปทานออกไปนั้นนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่ากระทรวงการคลังได้ประเมินผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2561 แล้ว โดยเชื่อว่าทั้งปียังสามารถจัดเก็บรายได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้  เนื่องจากกระทรวงคลังมีแผนสำรองเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  แต่ไม่ใช่การบีบให้เอกชนนำส่งภาษีสุรา เบียร์ เร็วขึ้นตามที่มีกระแสข่าวออกไป นอกจากอาจเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการดีส่งรายได้เพิ่มขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บรายได้ปัจจุบันยังเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 6 หมื่นล้าบาท แม้กรมภาษีจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าประมาณ 1 หมื่นล้านบาทแต่ถือว่าสถานการณ์ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม หลังจากนี้เชื่อว่าจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นทั้งภาษีนิติบุคคลกลางปีและภาษีสรรพสามิตเนื่องจากมีการกระตุ้นซื้อสินค้าเครื่องดื่มทั้งแอลกอฮอล์และไม่ใช้แอลกอฮอล์ รวมถึงภาษีรถยนต์ที่เติบโตต่อเนื่อง

 

ขณะที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต ระบุว่ากรมฯไม่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการสุรา เบียร์ชำระภาษีล่วงหน้า เพื่อให้ได้ภาษีตามเป้าหมาย โดยส่วนของการซื้อแสตมป์สุรา ยาสูบล่วงหน้า 3 เดือนจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องซื้อไปผลิตและส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในไทยจึงต้องใช้เวลา ส่วนของผู้ประกอบการไทยจะซื้อแสตมป์ล่วงหน้าเพียง 3 วันเท่านั้น ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมฯยอมรับว่าล่าสุดยังต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย 2 พันกว่าล้านบาท จากการบริโภคสุรายาสูบลดลง และทั้งปีน่าจะได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5.9 แสนล้านบาท