สุขประดิษฐ์ : 3D Printing ความหวังสร้างอวัยวะเทียม

13:48 24 พฤศจิกายน 2561 980
สุขประดิษฐ์ : 3D Printing ความหวังสร้างอวัยวะเทียม | สุขหยุดโรค (24/11/61)

 

สุขประดิษฐ์ : 3D Printing ความหวังสร้างอวัยวะเทียม | สุขหยุดโรค (24/11/61)